Termeni și condiții

I. Informații

Accesand formularul de comandă de pe site-ul nostru clientul îşi exprima acordul ca societatea TOPEXPERT GLOBAL VBA CONSULTING SRL precum şi colaboratorii săi, să folosească datele acestuia cu caracter personal în vederea realizării comenzii privind obtinerea extrasului de carte funciară sau un alt serviciu solicitat . Totodată TOPEXPERT GLOBAL VBA CONSULTING SRL va putea transmite mai departe datele cu caracter personal către Oficiul de cadastru, operator financiar etc. Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale TOPEXPERT GLOBAL VBA CONSULTING SRL în calitate de operator de date.

II. Date cu caracter personal prelucrate

1. TOPEXPERT GLOBAL VBA CONSULTING SRL, in cazul in care accesati site-ul nostru pentru a comanda unul din produsele noastre va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi:

 • nume şi prenume
 • email
 • adresa de facturare
 • adresa de livrare
 • adate referitoare la modul în care utilizați Site-ul - Google Analytics
 • orice alte categorii de date pe care le furnizați în mod direct în contextul plasării unei comenzi prin intermediul site-ului sau în orice alt mod care rezultă din utilizarea Site-ului
2. In urma unei vizite pe site-ul nostru TOPEXPERT GLOBAL VBA CONSULTING SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact / întrebări / reclamații, în măsura în care ne contactați în acest fel.

III. Scopurile prelucrării datelor

1. TOPEXPERT GLOBAL VBA CONSULTING SRL prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal daca sunteti clientul nostru astfel:

 • pentru desfășurarea relației contractuale dintre dumneavoastră şi TOPEXPERT GLOBAL VBA CONSULTING SRL respectiv pentru preluarea, validarea, expedierea şi facturarea comenzii plasate pe Site, informarea dumneavoastră asupra stării comenzii, organizarea returului de produse comandate etc.
 • pentru îndeplinirea obligațiilor legale care incumbă TOPEXPERT GLOBAL VBA CONSULTING SRL în contextul serviciilor prestate prin intermediul Site-ului, inclusiv a obligațiilor în materie fiscală, precum și în materie de arhivare.
Nota: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop este necesară în baza unor obligații legale. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este necesară. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea TOPEXPERT GLOBAL VBA CONSULTING SRL de a respecta obligațiile legale care îi revin și deci în imposibilitatea de a vă oferi serviciile prin intermediul Site-ului.

2.Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin bifarea căsuței corespunzătoare de la momentul plasarii comenzii pe site.

IV. Durata prelucrarii dateleor

Ca principiu, TOPEXPERT GLOBAL VBA CONSULTING SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus. Datele vor fi arhivate pe o perioadă de 3 ani ca dovadă a efectuării serviciului comandat. După această perioadă vor fi șterse automat.

V. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, TOPEXPERT GLOBAL VBA CONSULTING SRL poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină TOPEXPERT GLOBAL VBA CONSULTING SRL în desfășurarea activității prin intermediul Site-ului (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT), ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

 • pentru administrarea Site-ului;
 • pentru indeplinirea serviciilor solicitate;
 • pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;
 • pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;
 • pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;
 • atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.

VI. Drepturile clientilor

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către TOPEXPERT GLOBAL VBA CONSULTING SRL , conform celor descrise în prezentul document;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea TOPEXPERT GLOBAL VBA CONSULTING SRL cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către TOPEXPERT GLOBAL VBA CONSULTING SRL a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 • dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:
  • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
  • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
  • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
  • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.
  • este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, TOPEXPERT GLOBAL VBA CONSULTING SRL să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;
 • dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care:
  • persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
  • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
  • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
  • persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către TOPEXPERT GLOBAL VBA CONSULTING SRL către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;
  • în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al TOPEXPERT GLOBAL VBA CONSULTING SRL sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care TOPEXPERT GLOBAL VBA CONSULTING SRL poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță;
  • în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate
  • în scop de marketing direct.
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 • dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.
Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email office@ecartefunciara.ro

VII. Politica de retur a banilor

Banii pentru comenzile achitate se pot returna doar în următoarele situații:

 • extrasul de carte funciară a fost eliberat greșit de către asistenți în situația în care datele au fost corecte, la cererea clientului, fără ca acesta să dorească soluționarea situației;
 • dacă nu primește extrasul în termen de maxim 5 zile lucrătoare (la cerere, în situația în care nu există rezolvare);
 • dacă clientul achita din greșeală și informează în termen de 15 minute pe telefonic sau email, înainte ca comanda acestuia să fie procesată. ATENȚIE: comenzile care au conversie electronică nu se pot anula, deoarece acestea se procesează automat.

Banii pentru comenzile achitate nu se pot returna în următoarele situații:

 • clientul completează greșit datele în comandă, încurcă numerele (acesta bifează ca datele sunt corecte și își dă acordul, în momentul în care completează formularul);
 • clientul achita extras de carte funciară pentru informare dar își dorește un alt serviciu;
 • clientul primește respingere din cauza faptului că: datele de carte funciară nu se identifică (nu sunt corecte), UAT-ul este greșit, cartea funciară a fost dezmembrată, alipită, sistată, este într-o altă limbă și nu este tradusă, este foarte veche și nu s-au mai produs modificări de mai bine de 16 ani (situație în care se poate emite doar o copie a cărții funciare, dar aceasta nu se emite online), construcțiile se află pe mai multe terenuri în aceeași carte funciară și atunci trebuie achitat tarif pentru fiecare teren pe care este amplasată construcția (situație excepțională).
 • extrasul de carte funciară nu este realizat în termenul specificat de 3-5 zile, din cauză că UAT-ul în care se află terenul/imobilul se află în cadastru general, iar acesta se va elibera în momentul în care cadastrul general este încheiat.
 • in perioada de mentenanta sau inrerupre neanuntata a A.N.C.P.I.

VIII Termene livrare

Serviciul NU este disponibil pentru cartile funciare colective

Termenul de livrare pentru cartile funciare care nu sunt convertite in format electronic este de 3 zile lucratoare.